دفتر کار اشتراکی

 ما بیش از یک فضای کاری ارائه می‌دهیم؛ ما یک جامعه‌ی زنده و پویا را به شما عرضه می‌کنیم. اینجا، ایده‌های شما فضایی برای رشد و بالندگی پیدا می‌کنند، و شما در کنار دیگر افراد خلاق و نوآور، فرصتی برای ایجاد ارتباطات معنادار و پایدار خواهید داشت.

تماس با ما

  • شماره تماس
    0914199609
  • شماره تماس
    09024428413
  • آدرس دفتر کار اشتراکی
    تاپ لوکیشن تبریز

فرم ثبت نام دفتر کار اشتراکی

یاقوت
گلد
سیلور

فضای کاریه شما